treść strony

Problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2020

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

64

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-26-0

Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w działaniach na rzecz współpracy międzynarodowej w polskich placówkach edukacyjnych. Zebrane wyniki zostały zaprezentowane w poprzedzonych wprowadzeniem metodologicznym (rozdział I) trzech kolejnych rozdziałach, z których każdy przedstawia inne aspekty codziennej pracy liderów projektów. Rozdział II został zatem poświęcony okolicznościom, w jakich nauczyciele podejmują się koordynacji projektów, oraz ogólnej organizacji zadań związanych z pracą liderów. W kolejnym (rozdział III) przedstawiono efekty umiędzynarodowienia z uwzględnieniem zmian, które badani koordynatorzy uznali za najważniejsze z perspektywy zarówno rozwoju osobistego, jak i ogólnej poprawy funkcjonowania szkół macierzystych. Ostatni z rozdziałów dotyczących opinii respondentów (rozdział IV) opisuje wsparcie, jakie badani liderzy projektów otrzymują w swoich placówkach w zakresie współpracy zagranicznej.

Cytowanie: Pachocki, M. (2020). Liderzy internacjonalizacji. Problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii