treść strony

Innowacje społeczne i mobilności ponadnarodowe

seria wydawnicza

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

82

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-79-1

Głównym celem projektów realizowanych z PO WER, i nie tylko, jest podniesienie zawodowych i kluczowych kompetencji ich uczestników, a mobilności ponadnarodowe to jedno z najlepszych narzędzi, które to umożliwiają. Podczas pobytu za granicą uczestnicy – uczniowie, studenci i kadra – uświadamiają sobie, jak ważne w ich karierze zawodowej są ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nauka języków obcych. Dzięki mobilnościom uczą się samodzielności i nabierają pewności siebie oraz uzmysławiają sobie, jak wiele od nich zależy. Zyskują ponadto wiedzę o innych krajach, ich historii, kulturze i systemach edukacyjnych. Pracownicy szkoły z kolei mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. To przekłada się na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy instytucji w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Cytowanie: Projekty z POWERem. Innowacje społeczne i mobilności ponadnarodowe. Podsumowanie projektów PO WER, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii