treść strony

Implementation of development strategy

rok wydania

2023

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

184

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-10-5

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe partnerstwa uczelni, wspierane w ramach programu Erasmus+. Celem konsorcjów jest pogłębianie współpracy dydaktycznej i naukowej poprzez integrowanie programów studiów, dzielenie się zasobami i infrastrukturą, promowanie mobilności edukacyjnej oraz budowanie partnerstw z władzami lokalnymi i biznesem. Obecnie w Europie działa 50 Uniwersytetów Europejskich – w ich funkcjonowanie zaangażowane są 23 uczelnie z całej Polski. Publikacja omawia pierwsze efekty działania Uniwersytetów Europejskich w obszarach: rozwoju innowacyjności, transformacji cyfrowej czy wdrażania elastycznych ścieżek kształcenia w Polsce.
Opracowanie jest rezultatem projektu badawczego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zrealizowanego przy współudziale naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

This work aims to present up-to-date research on the implementation and development of the European Union’s idea of European Universities in Poland. European Union Member States have been working for decades to provide their citizens with the best possible and competitive education. One of the main tools to achieve this is the EU’s flagship programme Erasmus+ dedicated to all sectors of education. Higher education has always boasted a distinctive position in this programme, especially now with the introduction of the European Universities Initiative whose aim is to put one of the  European Commission’s key ideas to create a common European Higher Education Area into practice. European Universities are consortia of several higher education institutions which function based on jointly worked-out rules and procedures in all spheres such as didactics, administration and research. This cooperation should lead to forming one legal entity: a European University, which in turn, could offer one European degree, or joint degrees in the intermediary phase of the development of the network.

Editors

Citation: Poszytek, P. & Budzanowska, A. (Eds.) (2023). European Universities in Poland. Implementation of development strategy. FRSE Publishing. Key Concepts Series, vol. 13. doi: 10.47050/67587105

Czytaj pozostałe z tej serii