Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce

treść strony

Tom 4 Serii Naukowej FRSE

autor / redaktor

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

320

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-54-8

Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie przynajmniej niewielkiego wycinka przestrzeni badawczej andragogów. Kluczem są tutaj terminy „przestrzeń” i „miejsce”. O ile miejsce traktowane jest bardziej dosłownie, geograficznie, jako pewien określony obszar (szkoła wyższa, uniwersytet ludowy, miejsce pracy), punkt na mapie, o tyle przestrzeń, a raczej przestrzenie, jest potraktowana bardziej metaforycznie. W pracy ujęte zostały różne przestrzenie edukacyjne: formalna, pozaformalna, nieformalna, a także przestrzenie życia ludzkiego, m.in. zawodowa czy przestrzeń życia społecznego.

Cytowanie: Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, red. nauk. Monika Gromadzka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 4, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii