Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce

treść strony

Tom 4 Serii Naukowej FRSE

autor / redaktor

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

320

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-54-8

Jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce? Gdzie się odbywa, jakie są jej formy? Jak wygląda przestrzeń badawcza andragogów? Na te i wiele innych pytań odpowiada ta publikacja. Przedstawiono w niej historyczne początki edukacji dorosłych, omówiono zmiany demograficzne przyczyniające się do wzrostu aktywności edukacyjnej w dorosłości oraz wyniki najnowszych badań dotyczące celów i rodzajów doskonalenia w tej grupie osób uczących się. Ważne miejsce zajmują przykłady gier dydaktycznych wykorzystywane w ramach uczenia się nieformalnego i edukacji pozaformalnej oraz sposoby ewaluacji nabywanych wiedzy i umiejętności.

 

What is adult education like in Poland? Where does it take place, what are its forms? What are the research space of andragogues? This publication presents the historical beginnings of adult education, discusses demographic changes contributing to the increase in educational activity in adulthood, and the results of the latest research on the goals and types of improvement in this group of learners. Emphasis has been placed on examples of didactic games used as part of informal learning and non-formal education, as well as methods of evaluating acquired knowledge and skills.

Cytowanie: Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, red. nauk. Monika Gromadzka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 4, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii