treść strony

Tom 3 Serii Naukowej FRSE

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

489

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-52-4

Kompetencje to jeden z najważniejszych obszarów współpracy europejskiej, a zdefiniowanie kompetencji kluczowych na poziomie krajowym i europejskim to priorytet przekrojowy łączący rożne programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Publikacja daje podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat przyszłości metod kształcenia umiejętności i rozwoju edukacji w  tym zakresie. Nacisk został położony m.in. na kształcenie kompetencji obywatelskich, przedsiębiorczości oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb uczniów oraz ich kulturowego kapitału. Podkreślono także rolę nowoczesnych technologii oraz wyzwania związane z ich zastosowaniem w edukacji szkolnej.

 

Competences are one of the most important areas of European cooperation, and defining key competences at the national and European level is a cross-cutting priority combining various programmes and initiatives of the European Union. The publication provides a basis for discussion and exchange of experiences on the future of skills training methods and the development of education in this area. Emphasis has been placed on for the development of civic competences, entrepreneurship and skills required on the labor market, taking into account the special needs of students and their cultural capital. The role of modern technologies and the challenges related to their use in school education were also emphasised.

 

 

 

Cytowanie: Kompetencje przyszłości, red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 3, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii