Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

treść strony

Tom 7 Serii Naukowej FRSE

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

338

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-83-8

Autorzy publikacji omówili aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej, uwzględniając perspektywy zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeanalizowali też model szkoły i przedszkola włączającego pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. Zaprezentowane zostały rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.

 

The authors discuss current research findings on key aspects of inclusive education from the perspectives of students, teachers and parents. They also analyse the model of an inclusive school and kindergarten in terms of financial, organizational and pedagogical solutions. Presented are also solutions for meeting the needs of gifted students and migrants in educational institutions.

Cytowanie: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii