Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

treść strony

Tom 7 Serii Naukowej FRSE

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

338

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-83-8

Autorzy publikacji omówili aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej, uwzględniając perspektywy zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeanalizowali też model szkoły i przedszkola włączającego pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. Zaprezentowane zostały rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.

Cytowanie: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii