treść strony

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim w Republice Korei

Julita Majczyk

Julita Majczyk

Systemy edukacji na poziomie międzynarodowym są zróżnicowane, zaprojektowane tak, by spełniać oczekiwania stawiane przez otoczenie ekonomiczne, kulturowe czy społeczne. Przykładem zmian w edukacji na poziomie akademickim jest Republika Korei, w której otoczenie polityczne wyznaczyło szkoły przedsiębiorczości, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jednak uniwersytet nie jest jedyną instytucją promującą działania przedsiębiorcze. W artykule scharakteryzowano wybrane elementy ekosystemu przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe:
edukacja przedsiębiorczości, kompetencje, konkurencja, program nauczania, intencja przedsiębiorcza

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.