treść strony

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości we Francji

Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Marek Ziarko

Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Marek Ziarko

W niniejszym tekście przedstawiono miejsce edukacji w zakresie przedsiębiorczości w systemie szkolnym Francji. Interdyscyplinarne kształtowanie ducha przedsiębiorczości odbywa się na różnych szczeblach edukacji, jednakże w sposób obowiązkowy jedynie na studiach. W tekście zarysowano główne cele i metody kształcenia w zakresie edukacji w przypadku zarówno kursu odkrywanie zawodu (decouverte professionnelle), jak i ścieżki edukacyjnej: odkrywanie drogi zawodowej i edukacyjnej (parcours de découverte des métiers et des formations). Na tle tej problematyki przedstawiono najważniejsze kwestie i dylematy w zakresie nauczania przedsiębiorczości we Francji.

Słowa kluczowe:
duch przedsiębiorczy, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Francja, nauczanie przedsiębiorczości, postawa przedsiębiorcza

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.