treść strony

Kompetencja kluczowa czy przedmiot szkolny? Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie

Magdalena Górowska-Fells, Beata Płatos

Magdalena Górowska-Fells, Beata Płatos

Tekst jest poświęcony tematyce nauczania przedsiębiorczości jako jednej z kompetencji kluczowych w szkołach w Europie. Informuje o sposobach włączania treści o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości do programów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i średniej – zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Omawia również stosowane narzędzia dydaktyczne oraz metody nauczania, w tym uczenie się poprzez zaangażowanie w działania firm/przedsiębiorstw szkolnych. Analizą objęto nauczanie realizowane w ramach zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych i projektów szkolnych oraz pozaszkolnych.

Słowa kluczowe:
przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe, efekty kształcenia, program szkolny, przedmiot szkolny, metody nauczania, narzędzia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, przedsiębiorstwo szkolne

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.