treść strony

Przedsiębiorczość w kształceniu studentów, dorosłych i seniorów

Grażyna Nowaczyk, Anna Sobczak

Grażyna Nowaczyk, Anna Sobczak

Celem artykułu jest omówienie przedsiębiorczości jako domeny badawczej, uporządkowanie terminologiczne związane z tą domeną, a także ukazanie głównych wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Przedstawiono też wyniki badań dotyczących postaw przedsiębiorczych studentów. W obliczu starzenia się społeczeństw zwrócono uwagę na przedsiębiorczość seniorów, która staje się jednym z ważniejszych obszarów badań w krajach rozwiniętych.

Słowa kluczowe:
przedsiębiorczość, kształcenie, szkoła wyższa, przedsiębiorczość seniorów, przedsiębiorczość studentów

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.