treść strony

Przedsiębiorczy nauczyciel

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

W tekście podjęto problematykę wyzwań, jakie stają współcześnie przed nauczycielem, a także konieczności stworzenia nowego wizerunku osób odpowiedzialnych za edukację. Wskazano na potrzebę przyjęcia nowych strategii wobec konieczności kształtowania kluczowych kompetencji oraz określono współczesne procesy kulturowe, które kształtują młode pokolenie. Zakładając, że celem szkoły jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w dorosłym życiu, a co za tym idzie – na rynku pracy, położono nacisk na działania, które należy podejmować w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Słowa kluczowe:
osobowość nauczyciela, cywilizacja informacyjna, kompetencje przyszłości, metody i formy pracy

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.