treść strony

Wpływ zagranicznych mobilności edukacyjnych na rozwój postaw przedsiębiorczych

Mateusz Jeżowski, Michał Pachocki, Agnieszka Rybińska

Mateusz Jeżowski, Michał Pachocki, Agnieszka Rybińska

W tekście przedstawione zostały wyniki badań efektów zagranicznych mobilności edukacyjnych w kontekście zdobywania kompetencji i umiejętności, które sprzyjają rozwojowi postaw przedsiębiorczych młodych ludzi. Poprzez realizację swoich celów operacyjnych europejskie programy edukacyjne nie tylko wspierają działania nastawione na rozwój umiejętności zdobywanych w ramach kształcenia formalnego, lecz także pomagają zdobyć wiele kompetencji miękkich i społecznych. Dzięki takiemu wsparciu młodzi ludzie mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz łatwiej odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

Słowa kluczowe:
mobilność, postawy przedsiębiorcze, kompetencje kluczowe, europejskie projekty edukacyjne, program Erasmus+

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.