treść strony

Raport z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego

seria wydawnicza

rok wydania

2017

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

52

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-19-7

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS). Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012–2016). Skupiono się w nim zwłaszcza na: ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS, ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS oraz ocenie tego, jak projekty realizowane w ramach drugiej edycji FSS przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS. Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta online) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.

Cytowanie: Dąbrowska-Resiak, J. i Pachocki, M. (red.) (2017). Fundusz pełen wiedzy. Raport z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii