Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym

treść strony

Raport z badania projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce

seria wydawnicza

rok wydania

2020

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

104

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-37-6

Partnerstwa strategiczne to projekty oparte głównie na różnorodności. Interdyscyplinarność tematów i zagadnień połączonych w ramach jednego przedsięwzięcia, a także zróżnicowanie doświadczeń i zasobów poszczególnych partnerów sprawiają, że tego rodzaju inicjatywy sprzyjają osiągnięciu rezultatów, wykraczających poza te, które są zakładane we wnioskach. Wartość dodana takich przedsięwzięć polega m.in. na wypracowaniu wspólnych kontaktów, które mogą być wykorzystywane w kolejnych inicjatywach. Dydaktyczny charakter efektów działań projektowych pozwala na ich wykorzystanie w innych obszarach i innych dziedzinach nauki.

Cytowanie: Fila, J. i Rybińska, A. (2020). Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym. Raport z badania projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii