Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2020

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

73

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-25-3

Badanie omówione w raporcie dotyczyło polskich organizacji i zagranicznych wolontariuszy – realizatorów i uczestników projektów wolontariatu grupowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego polskie organizacje angażują się w projekty wolontariatu grupowego w ramach EKS. Badacze chcieli również dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z tego typu przedsięwzięć, zarówno dla instytucji, jak i dla uczestników, a także jakie trudności pojawiają się w trakcie ich prowadzenia. Badanie umożliwiło zatem zidentyfikowanie czynników przemawiających za prowadzeniem wolontariatu grupowego przez polskie instytucje oraz przeanalizowanie, w jakim stopniu tego typu działania wpisują się w misję, cele i codzienną pracę tych podmiotów.

Cytowanie: Jeżowski, M., Jastrzębska-Żebrowska, J. (2020). Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii