Raport z realizacji Kampanii Ready, Study, Go! Poland w roku 2016

treść strony

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

20

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

Ready, Study, Go! Poland i Research & Go! Poland to główne hasła kampanii wizerunkowej, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w marcu 2012 roku. Kampania jest realizowana wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ma na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich działaniach, które przyczyniają się do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia, oraz promocję Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Cytowanie: Raport z realizacji Kampanii Ready, Study, Go! Poland w roku 2016, Fundacja Rozowju Systemu Edukacji, Warszawa 2016.

Czytaj pozostałe z tej serii