Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne

treść strony

Krajowy raport polskiej narodowej agencji programu Erasmus+

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

36

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-64032-97-4

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1 proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna społeczność wykazała zainteresowanie realizowanymi przez nich działaniami. Ponadto 92,6 proc. koordynatorów projektów zadeklarowało, że projekt EVS był postrzegany przez lokalną społeczność jako wzbogacający, a ponad 91 proc. koordynatorów potwierdziło, że lokalna społeczność była zaangażowana w działania projektu. W oparciu o przedstawione powyżej rezultaty, niniejsze badanie miało na celu przeprowadzenie analizy jakościowej, która umożliwiła zbadanie wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego na grupy docelowe organizacji goszczących oraz na społeczności lokalne, w których były realizowane.

Badanie realizowane wspólnie z partnerami z Węgier i Litwy pozwoliło również nakreślić obraz oczekiwań organizacji goszczących i wolontariuszy w odniesieniu do długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego oraz zaobserwować, czy oczekiwania te zostały spełnione. Międzynarodowa analiza porównawcza została zawarta w raporcie międzynarodowym, a niniejszy raport przedstawia wyniki badania dla Polski. Badanie zostało sfinansowane w ramach budżetu współpracy Narodowych Agencji programu Erasmus+ (TCA).

Cytowanie: Jeżowski M., Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne.Krajowy raport polskiej narodowej agencji programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2016.

Czytaj pozostałe z tej serii