Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły

treść strony

Raport krajowy z badania wpływu projektów mobilności Erasmus+ dla szkolnej kadry edukacyjnej

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

34

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-03-6

Badanie przeprowadzono w ramach wspólnego międzynarodowego projektu koordynowanego przez pięć Narodowych Agencji z Litwy, Estonii, Finlandii, Niemiec oraz Polski.Wyniki stanowią analizę ponad 1700 kwestionariuszy on-line, skierowanych do uczestników wyjazdów, innych pracowników dydaktycznych, uczniów oraz ich rodziców, jak również danych jakościowych zebranych podczas wywiadów z wykorzystaniem technik grupowych (wywiady fokusowe, w których wzięło udział 25 przedstawicieli szkół z różnych regionów Polski) oraz analizy studiów przypadku wybranych dobrych praktyk.

Cytowanie: Pachocki M., Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły. Raport krajowy z badania wpływu projektów mobilności Erasmus+ dla szkolnej kadry edukacyjnej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2016.

Czytaj pozostałe z tej serii