Wydawnictwo


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją.

CO WYDAJEMY?

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. monografie (wydawane we współpracy z najlepszymi specjalistami w ramach Serii Naukowej), publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów w ramach Erasmus+. Ważnym źródłem informacji dla szerszej grupy odbiorców są raporty podsumowujące realizację programu Erasmus+ w danym roku, a także publikacje prezentujące zwycięskie projekty w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, European Language Label oraz eTwinning.

JAK ZDOBYĆ NASZE PUBLIKACJE?

Wszystkie publikacje FRSE są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony http://czytelnia.frse.org.pl/. Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.

JAK OTRZYMAĆ NASZE PUBLIKACJE NA WYDARZENIE?

Istnieje możliwość otrzymania od FRSE książek w wersji drukowanej na wydarzenie związane z edukacją. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

Wydawnictwo FRSE jest wydawcą dwóch kwartalników: czasopisma „Języki Obce w Szkole” (dla nauczycieli języków obcych i naukowców zajmujących się glottodydaktyką) oraz magazynu „Europa dla Aktywnych”, w którym prezentowane są m.in. najlepsze projekty realizowane w ramach programów FRSE.Zapisz

Zapisz

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Wydawnictwa FRSE

 

EUROPA DLA AKTYWNYCH 1/2020

Sukces jak malowany!

Prezentujemy Państwu pierwszy w tym roku numer kwartalnika dla beneficjentów programów edukacyjnych.

“Europa…” jest dla wszystkich tych, którzy szukają jeszcze więcej inspiracji, wyzwań i innowacji.

Więcej publikacji znajduje się na stronie Czytelni Wydawnictwa FRSE: czytelnia.frse.org.pl

Czytaj online!

Kontakt z Wydawnictwem:

Beata Maluchnik
Biuro Wydawnictwa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
wydawnictwo @frse.org.pl
Tel. 22 46 31 264

Dorota Zajączkowska
Biuro Wydawnictwa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
wydawnictwo @frse.org.pl
Tel. 22 46 31 269

Wybierz serię wydawniczą:

Wszystkie
Seria tematyczna
Seria badawcza
Seria naukowa
Raporty Erasmus+
Pozostałe