Wydawnictwo


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją.

CO WYDAJEMY?

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. monografie (wydawane we współpracy z najlepszymi specjalistami w ramach Serii Naukowej), publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów w ramach Erasmus+. Ważnym źródłem informacji dla szerszej grupy odbiorców są raporty podsumowujące realizację programu Erasmus+ w danym roku, a także publikacje prezentujące zwycięskie projekty w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, European Language Label oraz eTwinning.

JAK ZDOBYĆ NASZE PUBLIKACJE?

Wszystkie publikacje FRSE są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony http://czytelnia.frse.org.pl/. Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.

JAK OTRZYMAĆ NASZE PUBLIKACJE NA WYDARZENIE?

Istnieje możliwość otrzymania od FRSE książek w wersji drukowanej na wydarzenie związane z edukacją. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

Wydawnictwo FRSE jest wydawcą dwóch kwartalników: czasopisma „Języki Obce w Szkole” (dla nauczycieli języków obcych i naukowców zajmujących się glottodydaktyką) oraz magazynu „Europa dla Aktywnych”, w którym prezentowane są m.in. najlepsze projekty realizowane w ramach programów FRSE.Zapisz

Zapisz

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Wydawnictwa FRSE

 

EUROPA DLA AKTYWNYCH 3/2019

Prezentujemy Państwu kolejny numer kwartalnika dla beneficjentów programów edukacyjnych, tym razem w nowej odsłonie: o większej objętości i w nowej szacie graficznej.

Nowa “Europa…” jest dla wszystkich tych, którzy szukają jeszcze więcej inspiracji, wyzwań i innowacji.

KREATYWNOŚĆ W SYSTEMIE EDUKACJI

Tom 8 Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jana Fazlagicia został poświęcony kreatywności, czyli istotnemu elementowi budowania innowacyjnego społeczeństwa.

Recenzentem publikacji był prof. dr hab. Bazyli Poskrobko. Redaktorami prowadzącymi Barbara Jędraszko i Radosław Krąpiec.

Czytaj online!

EDA-2019_3
kreatywnosc-OKLADKA-www

Kontakt z Wydawnictwem:

Beata Maluchnik
Biuro Wydawnictwa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
wydawnictwo@frse.org.pl
Tel. 22 46 31 264

Dorota Zajączkowska
Biuro Wydawnictwa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
wydawnictwo@frse.org.pl
Tel. 22 46 31 269

Wybierz serię wydawniczą:

Wszystkie
Seria tematyczna
Seria badawcza
Seria naukowa
Raporty Erasmus+
Pozostałe