Wydawnictwo


Piszesz? Wydaj u nas!

 

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza drugą edycję Konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone edukacji. Zapraszamy do współpracy autorów, redaktorów, badaczy i naukowców, którzy w twórczy sposób przyczyniają się do rozwijania wiedzy o edukacji.

 

Autorzy publikujący monografie
w Wydawnictwie FRSE uzyskają 80 punktów.

 

Najlepsze publikacje zostaną przetłumaczone na język angielski. Będą również promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych,
podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację oraz zamieszczane w elektronicznych repozytoriach, z którymi współpracuje Wydawnictwo FRSE:
Crossref, Central and Eastern European Online Library, Centrum Otwartej Nauki, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Google Scholar, Academia.edu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz do zgłaszania swoich prac!

 

Szczegóły pod numerem telefonu 509 009 336 lub adresem kkwiatosz[at]frse.org.pl

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją.

CZASOPISMA

Wydawnictwo FRSE jest wydawcą dwóch kwartalników: czasopisma „Języki Obce w Szkole” (dla nauczycieli języków obcych i naukowców zajmujących się glottodydaktyką) oraz magazynu „Europa dla Aktywnych”, w którym prezentowane są m.in. najlepsze projekty realizowane w ramach programów FRSE.Zapisz

Zapisz

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Wydawnictwa FRSE

 

EUROPA DLA AKTYWNYCH 4/2020

Ruszaj w świat!

Prezentujemy Państwu czwarty numer kwartalnika dla beneficjentów programów edukacyjnych, a w nim artykuły m.in. o wolontariacie i kampanii Europejskiego Korpusu Solidarności czy pierwszym wyjeździe na staż w czasie pandemii. Czytelnicy znajdą tu także wiele inspiracji do realizowania projektów, wywiady z ciekawymi ludźmi oraz porady związane z realizacją projektów i własnym rozwojem.

Zapraszamy do lektury!

Więcej publikacji znajduje się na stronie Czytelni Wydawnictwa FRSE: czytelnia.frse.org.pl

Czytaj online!

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. monografie (wydawane we współpracy z najlepszymi specjalistami w ramach Serii Naukowej), publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów w ramach Erasmus+. Ważnym źródłem informacji dla szerszej grupy odbiorców są raporty podsumowujące realizację programu Erasmus+ w danym roku, a także publikacje prezentujące zwycięskie projekty w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, European Language Label oraz eTwinning.

JAK ZDOBYĆ NASZE PUBLIKACJE?

Wszystkie publikacje FRSE są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony http://czytelnia.frse.org.pl/. Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.

JAK OTRZYMAĆ NASZE PUBLIKACJE NA WYDARZENIE?

Istnieje możliwość otrzymania od FRSE książek w wersji drukowanej na wydarzenie związane z edukacją. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

Kontakt z Wydawnictwem:

Dorota Zajączkowska
koordynator Zespołu Wydawnictwa i Czasopism
dzajaczkowska @frse.org.pl

Beata Jurkowicz
b.jurkowicz @frse.org.pl
Tel. 22 46 31 401

Wybierz serię wydawniczą: