Polityka młodzieżowa w krajach Partnerstwa Wschodniego

treść strony

Przegląd polityki młodzieżowej w krajach Partnerstwa Wschodniego i europejskich mechanizmów jej wspierania

seria wydawnicza

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

96

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-55-5

Definicje pojęcia „młodzież” w poszczególnych krajach zarówno Unii Europejskiej, jak i Partnerstwa Wschodniego różnią się. Odmienne jest też podejście do realizacji polityki młodzieżowej. W publikacji przedstawiono zarys polityki młodzieżowej w każdym z krajów Partnerstwa Wschodniego, główne instytucje i organizacje odpowiedzialne za jej kształtowanie, a także poddano analizie jej finansowanie. Wszystkie kraje PW mogą w niepełnym wymiarze korzystać z programu Erasmus+, ale nie są państwami uczestniczącymi w programie w rozumieniu art. 24 rozporządzenia ustanawiającego program Erasmus+ i mogą być partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz młodzieżowych.

Cytowanie: Polityka młodzieżowa w krajach Partnerstwa Wschodniego, Andriy Pavlovych, Mateusz Jeżowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii