National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021

treść strony

Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2020/2021

seria wydawnicza

rok wydania

2020

miejsce wydania

Luksembourg

liczba stron

116

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-361-6

Raport prezentuje w ujęciu porównawczym główne cechy krajowych systemów opłat za studia wyższe w Europie, które obowiązują w roku akademickim 2020/2021. Systemy te obejmują z jednej strony wszystkie koszty, które studenci ponoszą  w trakcie studiów w danym kraju wraz z ich wysokością, ale także, z drugiej strony, wszystkie dostępne instrumenty wsparcia finansowego ze środków publicznych, takie jak stypendia, kredyty studenckie, ulgi podatkowe lub inne dostępne świadczenia dla studentów lub ich rodzin.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/2021. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii