Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021

treść strony

Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2021

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Luksembourg

liczba stron

32

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-660-0

W tegorocznej edycji raportu przeanalizowano ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej w czterech obszarach:

  • wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
  • osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych
  • przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia
  • szkolnictwa wyższego

Dodatkowo opracowanie zawiera krótki przegląd najważniejszych reform od początku roku szkolnego/akademickiego 2014/15 w wyżej wymienionych obszarach.

Aktualizacja wskaźników strukturalnych w 2021 r. obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, a także Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię i Turcję.

Raport został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji  Monitora Edukacji. gdzie znajdują się dane dotyczące krajów Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii