Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2022

treść strony

Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2022

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

50

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-106-9

W tegorocznej edycji raportu przeanalizowano ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej w czterech obszarach:

  • wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
  • osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych
  • przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia
  • szkolnictwa wyższego

Dodatkowo opracowanie zawiera krótki przegląd najważniejszych reform od początku roku 2015 w wyżej wymienionych obszarach.

Aktualizacja wskaźników strukturalnych w 2022 r. obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię (tylko wskaźniki dotyczące kompetencji cyfrowych), Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię i Turcję.

Raport został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji Monitora Edukacji gdzie znajdują się dane dotyczące krajów Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy raport zawiera zupełnie nowy zestaw wskaźników umiejętności cyfrowych, przedstawiający kluczowe polityki krajowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach w Europie. Wybór wskaźników opiera się na strategicznych priorytetach przedstawionych w planie działania Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 w obszarze edukacji cyfrowej.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2022: Overview of major reforms since 2015. Eurydice background report. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Czytaj pozostałe z tej serii