Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg:

liczba stron

24

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-078-9

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi poważne zagrożenie dla życia milionów ludzi, z których wielu zostało zmuszonych do opuszczenia swojego domu i poszukiwania ochrony w sąsiednich krajach europejskich. Kraje przyjmujące uchodźców są obecnie zobowiązane do zareagowania na tę sytuację poprzez zapewnienie uchodźcom z Ukrainy różnych środków wsparcia, aby ułatwić im szybką i udaną integrację w nowym społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe jest krytycznym obszarem dla podejmowania tych działań, ponieważ wojna wywarła duży wpływ na pracowników szkolnictwa wyższego i studentów z Ukrainy.

Krótki raport Eurydice skupia się na kluczowych politykach i działaniach, opracowanych przez władze edukacyjne w całej Europie, mających na celu pomoc instytucjom szkolnictwa wyższego w integracji studentów-uchodźców z Ukrainy. Obejmują one najnowsze polityki i działania skierowane konkretnie do ukraińskich uchodźców, jak również do osób spoza Ukrainy, które studiowały w ukraińskich uczelniach w czasie inwazji rosyjskiej. Raport opiera się częściowo na ustaleniach poprzednich opracowań Eurydice dotyczących szkolnictwa wyższego, takich jak „Raport z realizacji procesu bolońskiego (2020)” i „Uchodźcy – dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie: polityka i działania poszczególnych krajów (2019)”. Raport zawiera aktualne dane zebrane w krajach należących do sieci Eurydice (z wyjątkiem Węgier i Serbii). Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2021/2022.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii