Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2017

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

108

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-65591-22-7

Raport informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, i stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność studentów ma również pozytywny wpływ na same uczelnie i system szkolnictwa wyższego jako element procesu umiędzynarodowienia oraz czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości oferty akademickiej.

Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:

  • dostęp do informacji i poradnictwo,
  • przygotowanie językowe,
  • kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
  • wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
  • uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.

Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.

Tłumczenie publikacji Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2016. Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report. (Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Czytaj pozostałe z tej serii