Increasing Achievement and Motivation in Mathematics and Science Learning in Schools

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

168

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-691-4

W naszych szybko zmieniających się i napędzanych technologią społeczeństwach kształcenie w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom i młodzieży umiejętności, wiedzy i nastawienia niezbędnych do bycia odpowiedzialnymi i aktywnymi obywatelami. Mimo że w europejskim obszarze edukacji kładzie się nacisk na umiejętność liczenia i wiedzę w dziedzinie nauk przyrodniczych, odsetek uczniów, którzy nie osiągają dobrych wyników w badaniu umiejętności, nadal znacznie przekracza wspólnie uzgodniony dla Europy cel, czyli poziom 15%.

Niniejszy raport bada, co władze edukacyjne w całej Europie robią, aby wzmocnić motywację uczniów, poprawić ich osiągnięcia i pomóc tym, którzy mają zaległości i trudności w matematyce oraz naukach przyrodniczych. W raporcie zebrano dane jakościowe Eurydice dotyczące krajowych polityk i regulacji w 39 europejskich systemach edukacyjnych oraz dane ilościowe pochodzące z kilku badań międzynarodowych oceniających osiągnięcia uczniów. Wyniki sugerują kluczowe znaczenie następujących czynników: przeznaczanie wystarczającego czasu na nauczanie, zapewnianie w odpowiednim momencie pomocy w nauce, oferowanie specjalistycznego szkolenia nauczycieli i systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów. W publikacji dostępnych jest wiele przykładów na to, jak programy nauczania matematyki i nauk przyrodniczych mogą wpisywać się w codzienne doświadczenia uczniów oraz sprzyjać pogłębianiu ich zainteresowań.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii