Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/20

treść strony

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2019/20

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

214

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Of fice of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-639-6

Wynagrodzenie nauczycieli i ich perspektywy zawodowe są nieodłącznym elementem polityki mającej na celu przyciągnięcie najlepiej wykwalifikowanych absolwentów i utrzymanie najlepszych nauczycieli w zawodzie. W raporcie przedstawiono strukturę i różnice w zarobkach nauczycieli w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Opracowanie zawiera analizę porównawczą oraz dane krajowe zawierające szczegółowe informacje na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wypłacanych im dodatków do wynagrodzenia.

W przeglądzie porównawczym przeanalizowano ustawowe wynagrodzenia początkujących nauczycieli oraz perspektywy wzrostu wynagrodzeń w trakcie kariery zawodowej. Przeanalizowano również różnice w wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych poziomach szkolnictwa, zazwyczaj związane z różnymi wymogami dotyczącymi kwalifikacji nauczycielskich. Przeciętnie nauczyciele przedszkolni zarabiają mniej niż nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Najwięcej zarabiają nauczyciele zatrudnieni w szkołach średnich II stopnia, chociaż w niektórych krajach europejskich wszyscy nauczyciele otrzymują takie samo wynagrodzenie.

Raport zawiera fisze krajowe prezentujące dane dotyczące wynagrodzeń i dodatków nauczycieli i dyrektorów szkół, odrębnie dla każdego systemu edukacji. Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2019/20. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii