The structure of the European education systems 2022/2023: schematic diagrams

treść strony

Struktury europejskich systemów edukacji 2022/2023

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

36

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-099-4

Najnowsze wydanie opracowania Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji za rok szkolny/akademicki 2022/2023 pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Przejrzenie zaktualizowanych wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają i kończą obowiązkową naukę. Można też sprawdzić, które kraje stosują zabieg łączenia poziomów szkoły podstawowej (ISCED 1) i średniej pierwszego stopnia (ISCED 2) w jedną długą szkołę podstawową oraz jak zorganizowane są ścieżki kształcenia, zarówno na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia (ścieżki ogólnokształcące i zawodowe), jak i w szkolnictwie wyższym.

Oprócz 39 wykresów ilustrujących krajowe systemy edukacji raport jest opatrzony krótkim wstępem porównawczym objaśniającym jak należy korzystać z diagramów oraz zawierającym mapę przedstawiającą modele organizacyjne szkolnictwa podstawowego i średniego w poszczególnych krajach.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. The structure of the European education systems 2022/2023: schematic diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii