Uchodźcy - dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie

treść strony

Polityka i działania poszczególnych krajów. Raport Eurydice

seria wydawnicza

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

36

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-84-5

Raport został podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono wskaźniki migracyjne, stanowiące kontekst dla raportu. W oparciu o dane kontekstowe, w drugiej części przedstawiono przegląd polityk, strategii i środków stosowanych w krajach europejskich w zakresie zwiększania dostępu osób ubiegających się o azyl i uchodźców do szkolnictwa wyższego. Dane i wskaźniki opracowane przez Eurydice mają charakter jakościowy. Obejmują one inicjatywy na najwyższym szczeblu (polityki, programy i systemy) lub informacje dostępne dla władz centralnych.

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. (Kariera zawodowa nauczycieli w Europie. Początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia. Raport Eurydice). Luksembourg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Czytaj pozostałe z tej serii