Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2013

miejsce wydania

Brussels

liczba stron

110

Pozostałe informacje

wydawca

Eyrydice

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9201-512-1

Raport prezentuje analizę porównawczą stopnia realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji.

Analiza obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • wczesne kończenie nauki,
  • szkolnictwo wyższe, w tym zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na uczelniach,
  • kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży,
  • uczenie się dorosłych.

Na tle europejskich i krajowych celów (benchmarks) zaprezentowano najnowsze oraz planowane reformy w krajach członkowskich.

Raport zawiera odrębną część z przykładami działań podejmowanych w poszczególnych krajach na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji. Można tam znaleźć między innymi przykłady działań podjętych w Polsce: krótki opis nowych projakościowych instrumentów stosowanych w finansowaniu szkolnictwa wyższego czy też wzmiankę o projekcie „Twoja Kariera – Twój Wybór”.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States. Eurydice Report. Brussels: Eurydice.

Czytaj pozostałe z tej serii