Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2018

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

30

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9492-816-0

Krótki raport publikowany po raz pierwszy przez sieć Eurydice prezentuje podstawowe informacje dotyczące ram prawnych umożliwiających nauczanie dziecka w domu. Podobnie jak w Polsce, w większości krajów rodzice lub opiekunowie chcący edukować dziecko w domu muszą otrzymać na to zgodę właściwego organu na poziomie lokalnym bądź centralnym i spełnić określone warunki np. posiadać odpowiednie, zdefiniowane w legislacji, minimalne kwalifikacje. Szczegóły rozwiązań różnią się znacznie w poszczególnych krajach – zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do lektury raportu.

 

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Czytaj pozostałe z tej serii