Informatics education at school in Europe

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

122

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-066-6

W ciągu ostatnich kilku dekad szybka digitalizacja naszego codziennego życia sprawiła, że umiejętności cyfrowe znalazły się na pierwszym planie polityki edukacyjnej. Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej uwydatnił potrzebę działań w tej dziedzinie i stał się punktem zwrotnym dla edukacji cyfrowej. Wychodzenie Europy z pandemii w nadchodzących latach będzie się opierać na gospodarce cyfrowej, dlatego będzie też wymagać kompetentnych cyfrowo obywateli i pracowników. Należy się zająć wsparciem tego procesu, zaczynając od początkowych etapów edukacji.

Raport Informatics education at school in Europe zawiera analizę porównawczą kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 37 europejskich krajach w roku szkolnym 2020/2021.

Informatyka jest wciąż stosunkowo nową dyscypliną w edukacji szkolnej i zarówno nazwy związanych z nią przedmiotów szkolnych, jak i ich zakres tematyczny są różne w poszczególnych europejskich krajach. W niniejszym raporcie przeanalizowano przede wszystkim, czy i na jakim etapie kształcenia w szkołach, informatyka jest nauczana - jako osobny przedmiot lub zintegrowany z innymi przedmiotami - oraz jakie efekty kształcenia są uwzględniane w programach związanych z nią przedmiotów. W raporcie przedstawiono również kwalifikacje wymagane od nauczycieli uczących informatyki, typowe ścieżki przygotowania do zawodu, a także możliwości szkolenia i inne środki wsparcia dostępne dla nauczycieli. 

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Informatics education at school in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii