Kariera zawodowa nauczycieli w Europie

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

128

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-65591-57-9

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w systemach edukacji. Raport Eurydice nawiązuje do wzrastającego w ostatnim czasie zainteresowania ich sytuacją zawodową – informuje jakie kwalifikacje są wymagane do pracy w zawodzie, jakiego wsparcia mogą oczekiwać nauczyciele podczas wykonywania swoich obowiązków, a także jakie mają perspektywy awansu i doskonalenia zawodowego. Opracowanie przedstawia również najważniejsze wyzwania dla systemów edukacji związane z niedoborem lub nadmierną podażą kandydatów do zawodu.

Raport obejmuje również takie zagadnienia jak planowanie zatrudnienia nauczycieli na poziomie centralnym, uwarunkowania rozpoczynania kariery zawodowej, mobilność zawodowa nauczycieli, doskonalenie zawodowe, przebieg kariery i awans czy też ocena ich pracy.

Raport informuje przekrojowo o polityce krajowej dotyczącej kariery nauczycielskiej w 43 europejskich systemach edukacji, głównie na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Tłumaczenie publikacji: Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2018. Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. (Kariera zawodowa nauczycieli w Europie. Początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia. Raport Eurydice). Luksembourg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Czytaj pozostałe z tej serii