Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2013

miejsce wydania

Warszawa

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978- 92-9201-425-4

Publikacja przedstawia informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji: od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Raport obejmuje całą ścieżkę kariery zawodowej nauczyciela od kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez pierwsze doświadczenia zawodowe, awans i proces doskonalenia zawodowego aż po czas przejścia na emeryturę. W rozdziałach poświęconych zagadnieniu kierowania szkołą Czytelnik znajdzie informacje m.in. o tym, jak rekrutuje się dyrektorów szkół i jakich kwalifikacji wymaga się na stanowisku kierowniczym w szkole.

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe (Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie). Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii