Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach Europie

treść strony

Raport Eurydice

seria wydawnicza

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

240

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-92-9492-155-0

W publikacji, stanowiącej kontynuację wcześniejszych raportów Eurydice (2006, 2012), zaprezentowano najnowsze osiągnięcia krajów europejskich w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach. Obejmuje ona edukację szkolną (szkoły podstawowe, średnie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe w szkołach) we wszystkich krajach/regionach będących członkami sieci Eurydice, z wyjątkiem Niemiec, Irlandii i Liechtensteinu. W raporcie omówiono również miejsce nauczania przedsiębiorczości w krajowych podstawach programowych i zestawach efektów kształcenia.

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2016. Entrepreneurship Education at School in Europe. (Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii