Struktury europejskich systemów edukacji

treść strony

Diagramy 2019/2020

seria wydawnicza

rok wydania

2020

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

28

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Eurydice Polska / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-13-0

Polskojęzyczna edycja opracowania Eurydice, zaktualizowana dla roku szkolnego 2019/2020, pozwala prześledzić, w jaki sposób kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji dla poszczególnych etapów edukacji, od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Oprócz wykresów ilustrujących krajowe systemy edukacji raport zawiera krótki wstęp porównawczy objaśniający, jak korzystać z diagramów, oraz zawierający mapę przedstawiającą modele organizacyjne szkolnictwa podstawowego i średniego w poszczególnych krajach.

Cytowanie: Struktury europejskich systemów edukacji. Diagramy 2019/2020 (2020). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii