Supporting Refugee Learners from Ukraine in Schools in Europe 2022

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

32

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-076-5

Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła wiele osób do ucieczki z domu i szukania ochrony w sąsiednich krajach europejskich, a wśród uchodźców jest duży odsetek dzieci i młodzieży. Szkoły w krajach przyjmujących są teraz odpowiedzialne za zapewnienie uczniom-uchodźcom wysokiej jakości edukacji i wsparcia. Chociaż kraje europejskie podjęły już wiele działań w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uchodźców, zebrane przez Eurydice dane sugerują konieczność zwrócenia większej uwagi na ich potrzeby psychospołeczne.

Krótki raport Eurydice skupia się na niektórych politykach i sposobach wsparcia przygotowanych przez władze oświatowe w całej Europie, których celem jest pomoc szkołom w integracji ukraińskich uczniów. Dotyczy to najnowszej polityki i działań skierowanych specjalnie do ukraińskich uczniów, a także polityki i wsparcia skierowanych do wszystkich nowo przybyłych uczniów, które funkcjonowały przed obecnym konfliktem. Raport opiera się na głównych wnioskach z raportu z 2019 roku „Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie: polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania”. Dostarcza aktualnych informacji zebranych w krajach należących do sieci Eurydice (z wyjątkiem Węgier i Serbii). Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2021/2022.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii