Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic

treść strony

Eurydice Brief

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

20

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-103-8

Środki podjęte przez władze poszczególnych krajów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 miały duży wpływ na pracę szkół i kształcenie uczniów w całej Europie.  Chociaż całkowite zamknięcie szkół zdarzało się raczej rzadko i trwało stosunkowo krótko, szybkie przejście na nauczanie na odległość lub nauczanie hybrydowe ujawniło duże różnice w poziomach cyfryzacji między krajami, a także w dostępności technologii cyfrowych dla szkół, nauczycieli i uczniów.

Raport zawiera krótki przegląd skutków pandemii COVID-19 dla organizacji edukacji szkolnej oraz przegląd kluczowych działań wdrożonych przez europejskie systemy edukacji w celu przezwyciężenia pojawiających się trudności. Wyniki podkreślają m.in. znaczenie oferowania uczniom dodatkowych zajęć w małych grupach lub zróżnicowania metod nauczania, co stanowiło szczególną pomoc dla uczniów doświadczających trudności w warunkach uczenia się online. Analiza pokazuje jednocześnie, jak w wielu przypadkach nagłe przejście na nauczanie na odległość zadziałało jak mocny impuls do przyspieszenia procesu cyfryzacji szkół.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. Teaching and learning in schools in Europe during the COVID-19 pandemic. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii