The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22

treść strony

Europejski kalendarz roku szkolnego 2021/22

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Luksembourg

liczba stron

62

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Of f ice of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-657-0

Opracowanie Eurydice dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/22 podaje m.in. liczbę dni nauki szkolnej w poszczególnych krajach, daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminy przerw świątecznych i semestralnych.

Pomimo pewnych różnic, kraje wykazują wiele podobieństw w strukturze swoich kalendarzy szkolnych. W 10 krajach/regionach lekcje rozpoczynają się zazwyczaj w sierpniu. Kraje, w których rok szkolny rozpoczyna się najwcześniej, to Dania i Niemcy. Jeśli chodzi o liczbę dni szkolnych, to waha się ona od 165 dni w Albanii i na Malcie do 200 dni w Danii i we Włoszech. Ogólnie rzecz biorąc, liczba dni szkolnych jest taka sama w szkolnictwie podstawowym i średnim, ale jest kilka wyjątków: na przykład na Litwie i w Rumunii liczba dni szkolnych jest wyższa w szkolnictwie średnim.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich 37 krajów działających w sieci Eurydice są dostępne w publikacji.

Czytaj pozostałe z tej serii