The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2022/2023

treść strony

Europejski kalendarz roku szkolnego 2022/2023

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

12

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-087-1

Opracowanie zawiera informacje o rozpoczęciu roku szkolnego i czasie jego trwania, a także o terminach i liczbie dni wakacji w szkołach podstawowych i średnich w 37 krajach uczestniczących w  programie Erasmus+.

Kluczowe informacje

  • W większości krajów rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. W 15 systemach edukacyjnych zaczyna się tego samego dnia: 1 września. Dotyczy to również Polski.
  • Czas trwania wakacji wynosi od 100 do 120 dni w większości krajów europejskich; najdłuższe wakacje zaobserwowano w Irlandii (szkolnictwo średnie) i na Malcie - 135 dni.
  • Czas trwania wakacji letnich jest bardzo zróżnicowany w całej Europie. W Danii, niektórych landach niemieckich, Holandii, niektórych kantonach szwajcarskich i Liechtensteinie wakacje letnie trwają maksymalnie 6 tygodni, ale w większości regionów Włoch, na Łotwie i Malcie - 13 tygodni.
  • W niektórych krajach istnieją regionalne i lokalne różnice w terminach i czasie trwania wakacji szkolnych.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2022. The Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2022/2023. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg:Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii