Sprawdź, co dla Ciebie mamy!

treść strony

Wybierz
filtr:

albo wpisz
frazę:

 • Zalety zdalnego zarządzania projektem

  Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?

 • Narzędzia pracy zdalnej

  Komunikacja projektowa czy nauczanie online wydają się niemożliwe bez narzędzi cyfrowych. A Państwo bez jakich narzędzi elektronicznych nie mogą się obejść w swojej pracy? Ankieta na ten temat poniżej.

  • logo1
  • logo

  Konkurs European Language Label
  – najlepsi w edukacji języków obcych

  European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
  • logo1
  • logo

  Prześlij najlepsze zdjęcia ze swojego projektu i wygraj nagrody w Selfie+

  Zaprezentuj swoje najlepsze zdjęcia z wyjazdów w ramach programów FRSE i zdobądź nagrody! Eksperci FRSE wybiorą zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu. Wybierz jedno zdjęcie z projektu, aby pochwalić się swoimi dokonaniami i upowszechniać wyniki pracy nad projektem.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje – upowszechnianie rezultatów i promocja dobrych praktyk

  Uczestniczysz w programach FRSE? Zgłoś swój projekt i zostań doceniony za rezultaty działań edukacyjnych. Wypromuj projekt oraz swoją instytucję. Konkurs wyłania najbardziej wartościowe, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projekty dofinansowywane z programów zarządzanych przez FRSE.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspirator – inspiruj, edukuj, motywuj

  Byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych? Zdobyłeś nowe kwalifikacje? Zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności, by zachęcać innych do działania? To dla Ciebie jest nasz konkurs! Zgłoś się – możesz zdobyć tytuł EDUinspiratora!
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje Media – najlepszy materiał dziennikarski dotyczący edukacji

  Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne i wykazujesz się kreatywnością, zapraszamy do konkursu EDUinspracje Media! Konkurs adresowany jest do dziennikarzy, którzy w sposób przystępny oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami FRSE.
  • logo1
  • logo

  Bieg Erasmusa – weź udział w biegu i dołącz do charytatywnej akcji!

  Bieg na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od roku 2020 rozgrywany jest w formie rywalizacji zdalnej czteroosobowych drużyn sztafetowych.
  • logo1
  • logo

  Nasz projekt eTwinning – dołącz do najlepszych z europejskich nauczycieli

  Jesteś nauczycielem, dyrektorem, bibliotekarzem lub pracownikiem pedagogicznym i prowadzisz projekt w eTwinning? Zgłoś swój projekt do konkursu w jednej z pięciu kategorii: edukacja włączająca i wyrównywanie szans edukacyjnych, edukacja medialna, synergia eTwinning–Erasmus+, projekt ambasadora eTwinning oraz debiut.
  • logo1
  • logo

  Konkursy umiejętności zawodowych
  WorldSkills / EuroSkills

  WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 30 państw z Europy i aż 84 państwa w edycji globalnej.
  • logo1
  • logo

  Europejska nagroda za innowacyjność
  w nauczaniu

  Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się projektom E+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. Służy uhonorowaniu najlepszych praktyk dydaktycznych wypracowanych przez nauczycieli.
  • logo1
  • logo

  Twój Euroguidance – pasja w praktyce

  Znasz ciekawe rozwiązania w procesach planowania kariery zawodowej? Masz interesujące doświadczenia, które mogą być inspiracją dla innych? Chcesz zaprezentować metody, projekt albo inicjatywę, która przyniosła pozytywne rezultaty? Podziel się swoją wiedzą wśród społeczności poradnictwa zawodowego i sieci Euroguidance!
  • logo1
  • logo

  Konkurs fotograficzny POWER foto:
  2. edycja

  Celem konkursu jest promocja programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników konkursu w programie.

Finansowanie projektów

 • Erasmus+

  Edukacja szkolna
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Twoja szkoła
  w partnerstwie z Europą

  Współpracujesz z placówkami lub władzami regionalnymi w Europie. Realizujesz projekty dobrych praktyk, gdzie wymieniasz się metodami pracy, lub projekty innowacji, tworząc nowe rozwiązania w nauczaniu.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Uczniowie na zagranicznych
  praktykach

  Uczniowie zawodu zdobywają doświadczenie w przedsiębiorstwach w całej Europie. Oznacza to idealny wstęp do pracy w zawodzie dla młodych osób, a dla Twojej szkoły prestiż i trwałe kontakty międzynarodowe.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Zagraniczne wyjazdy doskonalenia kadry

  Poznajesz nowe metody nauczania i nawiązujesz cenne międzynarodowe kontakty. Możesz wyjechać na praktyki, obserwację pracy i szkolenia – oferta dla nauczycieli, opiekunów praktyk, doradców zawodowych i innych.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Rozwój instytucji kształcenia zawodowego

  Wprowadzasz innowacje i wymieniasz dobre praktyki poprzez zawiązanie partnerstwa z podobną instytucją z UE. Poprawiasz metody nauczania, inicjujesz nowatorskie pomysły, tworzysz sieć współpracy rozwiązań, praktyk i metod.
 • Erasmus+

  Sport
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Międzynarodowe partnerstwa
  w dziedzinie sportu

  Erasmus+ Sport wspiera projekty współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, włączania społecznego i walki z dyskryminacją.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

  Działanie ma na celu tworzenie nowych podejść strategicznych i nawiązywanie współpracy strategicznej na potrzeby znajdowania konkretnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności.  
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Działania Jean Monnet

  Działania Jean Monnet
  – nauczanie i badania

  Studia (nauczanie) i badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej, które służą propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości oraz uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Budowanie potencjału
  w szkolnictwie wyższym

  Akcja wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach organizacji z obszaru szkolnictwa wyższego. Składa się z trzech części: wspierania dostępu do współpracy, partnerstw na rzecz transformacji i projektów dotyczących reform strukturalnych.
 • MEiN

  Krajowy Plan Odbudowy

  Stwórz branżowe centrum umiejętności

  Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.
 • MEiN

  Krajowy Plan Odbudowy

  Koordynuj regionalne działania LLL

  Przedsięwzięcie zakłada zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.
 • Program Edukacja

  Komponent I

  Wizyty studyjne dla kadry

  Otrzymasz dofinansowanie na wyjazdy studyjne w celu wymiany doświadczeń lub obserwacji pracy. Poznasz metody działania podobnych instytucji w Europie. Podniesiesz swoje kompetencje lub wzmocnisz kompetencje pracowników swojej instytucji.
 • Program Edukacja

  Komponent III

  Rozwijaj metody pracy
  w szkolnictwie zawodowym

  Wyjeżdżasz na szkolenia, seminaria i konferencje. Tworzysz nowe programy i metody nauczania, współpracując z innymi w Europie. Rozwijasz tym samym metody swojej pracy w szkolnictwie zawodowym.
 • Program Edukacja

  Komponent IV

  Wyjedź w celu współpracy

  Znajdujesz podobne organizacje w Europie i nawiązujesz współpracę dla rozwoju instytucji i jej pracowników. Wyjeżdżasz na szkolenia w celu uaktualnienia oferty edukacyjnej. Organizujesz seminaria, konferencje i warsztaty.
 • SZANSA

  Projekt SZANSA

  Szansa wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy

  Wspólnie wypracujemy i przetestujemy innowacyjne modele wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Platformy współpracy

 • eTwinning

  Europejska społeczność szkół, uczniów i nauczycieli

  eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający szkołom z 44 krajów nowoczesną i bezpieczną współpracę online z wykorzystaniem najnowszych technologii. Program oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań pracy z uczniami.
 • EPALE

  Społeczność ekspertów edukacji dorosłych

  Platforma EPALE to europejska, wielojęzyczna społeczność praktyków zajmujących się edukacją dorosłych. Miejsce, w którym m.in. edukatorzy, trenerzy, nauczyciele ze szkół dla dorosłych i badacze mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.
 • Regionalne Punkty Informacyjne

  Poznaj nowe Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

  Regionalne Punkty Informacyjne to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające edukacyjne programy i inicjatywy Unii Europejskiej, w szczególności: Erasmus+, EKS, PO WER, Program Edukacja i eTwinning.
 • Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB

  Centrum Innowacji Programu Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.
 • Wydawnictwo FRSE

  Zgłoś temat korespondentowi FRSE

  W ramach projektu „Mobilni Korespondenci FRSE” nawiązaliśmy współpracę z 18 dziennikarzami w całej Polsce. Przygotowane przez nich reportaże, wywiady, relacje z regionalnych konferencji tematycznych FRSE i innych wydarzeń publikowane są na łamach kwartalnika „Europa dla Aktywnych” i w fundacyjnych serwisach internetowych.
 • TCA

  TCA – Training and Cooperation Activities

  Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA)

  Szkolenia międzynarodowe TCA realizowane są we wszystkich sektorach programu Erasmus+, obejmują także wydarzenia międzysektorowe.
 • Erasmus+

  Online Language Support (OLS)

  Wsparcie językowe online

  System OLS wspomaga w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby uczestnicy mogli w pełni wykorzystać potencjał mobilności.
 • Selfie+

  Podziel się zdjęciami z projektu

  Platforma Selfie+ to miejsce stworzone dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych.
 • MEiN

  Zawodowiec Roku 2022

  Konkurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego

  Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym dydaktykom – stanowiącym wzór nie tylko dla swoich uczniów, ale także dla innych pedagogów.
 • Eurodesk

  Załóż punkt Eurodesk

  Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działająca w 33 krajach Europy. W jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski.
 • Eurydice

  Narzędzie Komisji Europejskiej

  Sieć informacji o systemach edukacji w Europie

  Sieć Eurydice publikuje raporty porównawcze oraz informacje krajowe dotyczące systemów edukacji, tworzy raporty tematyczne, aktualizuje co roku opracowania z serii „Fakty i Liczby” oraz szczegółowe krajowe opisy systemów edukacji.
 • Program Wspierania Pamięci Narodowej

  Seria „Pamięć i Tożsamość”

  Projekt edukacyjny poświęcony historii obywateli polskich w KL Auschwitz oraz projekt edukacyjny poświęcony byłym niemieckim nazistowskim obozom Gusen i Ravensbrück.

Wydarzenia i szkolenia

 • eTwinning

  22.04.2023 r.

  Konferencja: Innowacyjna metodologia STEAM w projektach edukacyjnych

  Zapraszamy na regionalną konferencję warsztatową dla nauczycieli z województwa dolnośląskiego i województw ościennych, która odbędzie się w Kłodzku 22 kwietnia 2023 r.

 • Eurodesk

  18.04.2023 r.

  Konferencja jubileuszowa Eurodesk Polska

  Ruszyła rekrutacja na konferencję „Od informacji do aktywności” inaugurującą obchody 20. rocznicy przystąpienia Polski do programu Eurodesk. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników młodzieżowych, decydentów, ekspertów i wszystkie osoby działające na rzecz młodzieży.

 • eTwinning

  03.04.2023 r.

  Webinarium: Edukacja włączająca z eTwinning

  Zapraszamy na webinarium grupy „Edukacja włączająca z eTwinning”, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00.

 • eTwinning

  01.04.2023 r.

  Seminarium w Poznaniu: Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem

  Zapraszamy na stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli chcących rozpocząć swój pierwszy projekt eTwinning we współpracy z Ambasadorem programu.

 • eTwinning

  25.03.2023 r.

  Seminarium w Lublinie: Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem

  Zapraszamy na stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli chcących rozpocząć swój pierwszy projekt eTwinning we współpracy z Ambasadorem programu.

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  22.03.2023 r.

  RPI Warszawa. Narzędzia do realizacji projektów eTwinning: warsztaty

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Regionalny Punkt Informacyjny NA) serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatne warsztaty metodyczne „Narzędzia do realizacji projektów eTwinning”.

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  30.03.2023 r.

  RPI: XVI Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie (Regionalny Punkt Informacyjny NA) zaprasza na XVI Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej z panelem dyskusyjnym „Erasmus+ – edukacja, rozwój, przygoda”.

 • FRSE

  24.04.2023 r.

  Europejskie Forum Młodych Liderów 2023

  W tym roku, wzorem ubiegłego, Europejskie Forum Młodych Liderów zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach. Uczestnicy spotkania to 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy goszczący na Kongresie.

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  16.03.2023 r.

  RPI Poznań. Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w konkursie SkillsPoland i EuroSkills

  Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Regionalny Punkt Informacyjny NA) zaprasza na konferencję poświęconą podnoszeniu umiejętności zawodowych w kontekście konkursów branżowych SkillsPoland i EuroSkills.

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  09.03.2023 r.

  RPI Opole. Szkoła w międzynarodowym partnerstwie Erasmus+

  Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Akcja 2 Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna.

 • Erasmus+

  07.03.2023 r.

  Międzynarodowe seminarium nt. pomocy dla sportu w Ukrainie

  Ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu wraz z Narodowym Biurem ds. Programu Erasmus+, we współpracy z Komisją Europejską, organizuje międzynarodowe seminarium nt. pomocy dla sportu w Ukrainie – z wykorzystaniem środków unijnych w ramach programu Erasmus+ Sport.

 • eTwinning

  18.03.2023 r.

  Konferencja: Kreatywnie i krytycznie – spotkanie nauczycieli humanistów

  Zapraszamy na regionalną konferencję warsztatową dla nauczycieli humanistów z województwa łódzkiego i województw ościennych, która odbędzie się 18 marca 2023 r.

 • Erasmus+

  08.03.2023 r.

  Konsultacje online: Erasmus+ Młodzież, Akcja 2

  Zapraszamy na konsultacje organizowane w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do Akcji 2 sektora Erasmus+ Młodzież.

 • Erasmus+

  07.03.2023 r.

  Konsultacje online: Erasmus+ Młodzież, Akcja 2

  Zapraszamy na konsultacje organizowane w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do Akcji 2 sektora Erasmus+ Młodzież.

 • Erasmus+

  28.02.2023 r.

  Spotkanie informacyjne: Erasmus+ Młodzież, Akcja 2

  Zapraszamy na webinarium organizowane w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do Akcji 2 sektora Erasmus+ Młodzież.

 • eTwinning

  28.02.2023 r.

  Webinarium: Proces rejestracji – ESEP i nowa platforma eTwinning

  Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium z serii „Europejska Platforma Edukacji Szkolnej i nowa platforma eTwinning bez tajemnic”, które odbędzie się 28 lutego 2023 r. o godz. 18:30.

 • KPO

  02.03.2023 r.

  Branżowe Centra Umiejętności – spotkanie online

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie online poświęcone II naborowi w ramach konkursu na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

 • Komisja Europejska

  Dzień Autorów Europejskich

  Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – Dzień Autorów Europejskich, który co roku przypada na ostatni poniedziałek marca. Inicjatywa promuje czytelnictwo wśród młodzieży.

 • Komisja Europejska

  27.03.2023 r.

  Dzień Autorów Europejskich: promocja czytelnictwa wśród młodzieży

  Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – Dzień Autorów Europejskich. Odbędzie się on 27 marca 2023 r., a następnie będzie przypadał na ostatni poniedziałek marca co roku, aby promować czytelnictwo w szczególności wśród młodzieży.

 • Erasmus+

  09.03.2023 r.

  Dzień informacyjny online: Erasmus+ Sojusze na rzecz innowacji 2023

  Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zaprasza na sesję informacyjną online nt. Sojuszy na rzecz innowacji. Wydarzenie zorganizowane będzie 9 marca 2023 r.