Sprawdź, co dla Ciebie mamy!

treść strony

Wybierz
filtr:

albo wpisz
frazę:

 • Zalety zdalnego zarządzania projektem

  Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?

 • Wyzwania w nauce zdalnej

  Z powodu pandemii koronawirusa studenci i uczniowie już nie tylko wyszukują w sieci informacje niezbędne do nauki, ale też kształcą się z każdego przedmiotu. Powoduje to wiele niedogodności. Jakich?

  • logo1
  • logo

  Konkurs European Language Label
  – najlepsi w edukacji języków obcych

  European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
  • logo1
  • logo

  Prześlij najlepsze zdjęcia ze swojego projektu i wygraj nagrody w Selfie+

  Zaprezentuj swoje najlepsze zdjęcia z wyjazdów w ramach programów FRSE i zdobądź nagrody! Eksperci FRSE wybiorą zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu. Wybierz jedno zdjęcie z projektu, aby pochwalić się swoimi dokonaniami i upowszechniać wyniki pracy nad projektem.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje – upowszechnianie rezultatów i promocja dobrych praktyk

  Uczestniczysz w programach FRSE? Zgłoś swój projekt i zostań doceniony za rezultaty działań edukacyjnych. Wypromuj projekt oraz swoją instytucję. Konkurs wyłania najbardziej wartościowe, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projekty dofinansowywane z programów zarządzanych przez FRSE.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspirator – inspiruj, edukuj, motywuj

  Byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych? Zdobyłeś nowe kwalifikacje? Zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności, by zachęcać innych do działania? To dla Ciebie jest nasz konkurs! Zgłoś się – możesz zdobyć tytuł EDUinspiratora!
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje Media – najlepszy materiał dziennikarski dotyczący edukacji

  Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne i wykazujesz się kreatywnością, zapraszamy do konkursu EDUinspracje Media! Konkurs adresowany jest do dziennikarzy, którzy w sposób przystępny oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami FRSE.
  • logo1
  • logo

  Bieg Erasmusa – weź udział w biegu i dołącz do charytatywnej akcji!

  Bieg na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od roku 2020 rozgrywany jest w formie rywalizacji zdalnej czteroosobowych drużyn sztafetowych.
  • logo1
  • logo

  Nasz projekt eTwinning – dołącz do najlepszych z europejskich nauczycieli

  Jesteś nauczycielem, dyrektorem, bibliotekarzem lub pracownikiem pedagogicznym i prowadzisz projekt w eTwinning? Zgłoś swój projekt do konkursu w jednej z pięciu kategorii: edukacja włączająca i wyrównywanie szans edukacyjnych, edukacja medialna, synergia eTwinning–Erasmus+, projekt ambasadora eTwinning oraz debiut.
  • logo1
  • logo

  Konkursy umiejętności zawodowych
  WorldSkills / EuroSkills

  WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 30 państw z Europy i aż 84 państwa w edycji globalnej.
  • logo1
  • logo

  Europejska nagroda za innowacyjność
  w nauczaniu

  Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się projektom E+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. Służy uhonorowaniu najlepszych praktyk dydaktycznych wypracowanych przez nauczycieli.
  • logo1
  • logo

  Konkurs fotograficzny POWER foto:
  2. edycja

  Celem konkursu jest promocja programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników konkursu w programie.

Finansowanie projektów

 • Erasmus+

  Sport
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Edukacja w sporcie i poprzez sport

  Erasmus+ Sport wspiera projekty współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, włączania społecznego i walki z dyskryminacją.
 • Erasmus+

  Edukacja szkolna
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Twoja szkoła
  w partnerstwie z Europą

  Współpracujesz z placówkami lub władzami regionalnymi w Europie. Realizujesz projekty dobrych praktyk, gdzie wymieniasz się metodami pracy, lub projekty innowacji, tworząc nowe rozwiązania w nauczaniu.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Uczniowie na zagranicznych
  praktykach

  Uczniowie zawodu zdobywają doświadczenie w przedsiębiorstwach w całej Europie. Oznacza to idealny wstęp do pracy w zawodzie dla młodych osób, a dla Twojej szkoły prestiż i trwałe kontakty międzynarodowe.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Zagraniczne wyjazdy doskonalenia kadry

  Poznajesz nowe metody nauczania i nawiązujesz cenne międzynarodowe kontakty. Możesz wyjechać na praktyki, obserwację pracy i szkolenia – oferta dla nauczycieli, opiekunów praktyk, doradców zawodowych i innych.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Rozwój instytucji kształcenia zawodowego

  Wprowadzasz innowacje i wymieniasz dobre praktyki poprzez zawiązanie partnerstwa z podobną instytucją z UE. Poprawiasz metody nauczania, inicjujesz nowatorskie pomysły, tworzysz sieć współpracy rozwiązań, praktyk i metod.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

  Działanie ma na celu tworzenie nowych podejść strategicznych i nawiązywanie współpracy strategicznej na potrzeby znajdowania konkretnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności.  
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Działania Jean Monnet

  Działania Jean Monnet
  – nauczanie i badania

  Studia (nauczanie) i badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej, które służą propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości oraz uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Budowanie potencjału
  w szkolnictwie wyższym

  Akcja wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach organizacji z obszaru szkolnictwa wyższego. Składa się z trzech części: wspierania dostępu do współpracy, partnerstw na rzecz transformacji i projektów dotyczących reform strukturalnych.
 • MEiN

  Krajowy Plan Odbudowy

  Stwórz branżowe centrum umiejętności

  Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.
 • MEiN

  Krajowy Plan Odbudowy

  Koordynuj regionalne działania LLL

  Przedsięwzięcie zakłada zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.
 • Program Edukacja

  Komponent I

  Wizyty studyjne dla kadry

  Otrzymasz dofinansowanie na wyjazdy studyjne w celu wymiany doświadczeń lub obserwacji pracy. Poznasz metody działania podobnych instytucji w Europie. Podniesiesz swoje kompetencje lub wzmocnisz kompetencje pracowników swojej instytucji.
 • Program Edukacja

  Komponent III

  Rozwijaj metody pracy
  w szkolnictwie zawodowym

  Wyjeżdżasz na szkolenia, seminaria i konferencje. Tworzysz nowe programy i metody nauczania, współpracując z innymi w Europie. Rozwijasz tym samym metody swojej pracy w szkolnictwie zawodowym.
 • Program Edukacja

  Komponent IV

  Wyjedź w celu współpracy

  Znajdujesz podobne organizacje w Europie i nawiązujesz współpracę dla rozwoju instytucji i jej pracowników. Wyjeżdżasz na szkolenia w celu uaktualnienia oferty edukacyjnej. Organizujesz seminaria, konferencje i warsztaty.
 • SZANSA

  Projekt SZANSA

  Szansa wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy

  Wspólnie wypracujemy i przetestujemy innowacyjne modele wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Platformy współpracy

 • eTwinning

  Europejska społeczność szkół, uczniów i nauczycieli

  eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający szkołom z 44 krajów nowoczesną i bezpieczną współpracę online z wykorzystaniem najnowszych technologii. Program oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań pracy z uczniami.
 • EPALE

  Społeczność ekspertów edukacji dorosłych

  Platforma EPALE to europejska, wielojęzyczna społeczność praktyków zajmujących się edukacją dorosłych. Miejsce, w którym m.in. edukatorzy, trenerzy, nauczyciele ze szkół dla dorosłych i badacze mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.
 • Regionalne Punkty Informacyjne

  Poznaj nowe Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

  Regionalne Punkty Informacyjne to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające edukacyjne programy i inicjatywy Unii Europejskiej, w szczególności: Erasmus+, EKS, PO WER, Program Edukacja i eTwinning.
 • Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB

  Centrum Innowacji Programu Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.
 • Wydawnictwo FRSE

  Zgłoś temat korespondentowi FRSE

  W ramach projektu „Mobilni Korespondenci FRSE” nawiązaliśmy współpracę z 18 dziennikarzami w całej Polsce. Przygotowane przez nich reportaże, wywiady, relacje z regionalnych konferencji tematycznych FRSE i innych wydarzeń publikowane są na łamach kwartalnika „Europa dla Aktywnych” i w fundacyjnych serwisach internetowych.
 • TCA

  TCA – Training and Cooperation Activities

  Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA)

  Szkolenia międzynarodowe TCA realizowane są we wszystkich sektorach programu Erasmus+, obejmują także wydarzenia międzysektorowe.
 • Selfie+

  Podziel się zdjęciami z projektu

  Platforma Selfie+ to miejsce stworzone dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych.
 • Eurodesk

  Załóż punkt Eurodesk

  Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działająca w 33 krajach Europy. W jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski.
 • Eurydice

  Narzędzie Komisji Europejskiej

  Sieć informacji o systemach edukacji w Europie

  Sieć Eurydice publikuje raporty porównawcze oraz informacje krajowe dotyczące systemów edukacji, tworzy raporty tematyczne, aktualizuje co roku opracowania z serii „Fakty i Liczby” oraz szczegółowe krajowe opisy systemów edukacji.
 • Program Wspierania Pamięci Narodowej

  Seria „Pamięć i Tożsamość”

  Projekt edukacyjny poświęcony historii obywateli polskich w KL Auschwitz oraz projekt edukacyjny poświęcony byłym niemieckim nazistowskim obozom Gusen i Ravensbrück.

Wydarzenia i szkolenia

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  01.12.2022 r.

  RPI. Synergia eTwinning i Erasmus+

  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (Regionalny Punkt Informacyjny NA) zaprasza na konferencję „Synergiczność działań w międzynarodowych projektach edukacyjnych programu eTwinning i Erasmus+”. Odbędzie się ona 1 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Gorzowie Wielkopolskim (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16).

 • Erasmus+

  13.12.2022 r.

  Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, nabór 2023: spotkanie informacyjne w Katowicach

  Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkań na temat oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego – Katowice, 13 i 14 grudnia 2022 r.

 • Erasmus+

  06.12.2022 r.

  Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, nabór 2023: spotkanie informacyjne w Poznaniu

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na regionalne spotkanie informacyjne na temat oferty programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe.

 • Erasmus+

  15.12.2022 r.

  Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, nabór 2023: spotkanie informacyjne w Krakowie

  Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkań na temat oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego – Kraków, 15-16 grudnia 2022 r.

 • FRSE

  06.12.2022 r.

  12. Forum Rozwoju Mazowsza

  Dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, 3 strefy tematyczne, 18 debat, ponad 40 partnerów i 80 ekspertów – tak będzie wyglądało 12. Forum Rozwoju Mazowsza poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa.

 • SZANSA

  06.12.2022 r.

  Konferencja podsumowująca projekt Szansa

  Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka wydarzenia odbywającego się 6 grudnia 2022 r. będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

 • eTwinning

  25.11.2022 r.

  Webinarium: Jak manipulują nami w sieci?

  Nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół średnich zapraszamy na webinarium grupy Wrażliwi na (dez)informację.

 • Erasmus+

  08.12.2022 r.

  Edukacja dorosłych: spotkanie dla nowych organizacji

  Zapraszamy do rejestracji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla nowych organizacji, niedoświadczonych w realizacji projektów Erasmus.

 • eTwinning

  23.11.2022 r.

  Webinarium eTwinning: Akceptacja, motywacja, inspiracja

  Zapraszamy na listopadowe wydarzenie online z serii: Rozwijanie kompetencji społecznych.

 • eTwinning

  18.11.2022 r.

  Webinarium: Projektowanie w 3D. Andrzejkowe czary

  Nauczycieli zapraszamy na listopadowe webinarium grupy eTwinning Wczesnoszkolni.
   

 • eTwinning

  22.11.2022 r.

  eTwinning i Erasmus+: Międzynarodowe projekty edukacyjne w praktyce

  Zapraszamy na ogólnopolską, stacjonarną konferencję Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Biura eTwinning i Narodowej Agencji Erasmus+. 

   

 • eTwinning

  23.11.2022 r.

  Seminarium online: Sustainable Development Goals

  Na listopadowe seminarium online zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning i pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych, a także zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych.

 • Erasmus+

  22.11.2022 r.

  Spotkanie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe: konkurs 2023

  Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań na temat oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (Gdańsk, 22 listopada 2022 r.).

 • eTwinning

  15.11.2022 r.

  Webinarium: Matematyka wizualnie

  15 listopada 2022 r. o godz. 18:30 zapraszamy na webinarium eTwinning z serii: Narzędzia TIK dla matematyków.

 • eTwinning

  16.11.2022 r.

  Webinarium: Jamboard

  16 listopada 2022 r. o godz. 18:30 zapraszamy na webinarium z serii: Narzędzia Google w projektach eTwinning.
   

 • eTwinning

  19.11.2022 r.

  Konferencja online: Włączająca edukacja językowa z eTwinning

  Zapraszamy na regionalną konferencję online dla nauczycieli języka polskiego i języków obcych z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

 • eTwinning

  28.11.2022 r.

  Konferencja eTwinning: Inspiracja, współpraca, rozwój

  Zapraszamy na czwartą edycję wydarzenia online przygotowanego we współpracy z ambasadorami programu i laureatami konkursu Nasz Projekt eTwinning 2022 oraz Odznaki Szkoła eTwinning.

 • Europass

  18.11.2022 r.

  II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

  W imieniu Krajowego Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET serdecznie zapraszamy do udziału w II Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Warszawie.

 • eTwinning

  17.11.2022 r.

  eTwinning: Tajemnice zimowego lasu

  Nauczycieli pracujących w klasach I-III szkoły podstawowej zapraszamy na listopadowe seminarium online 14, 16 i 17 listopada 2022 r. o godz. 17:30.

 • eTwinning

  16.11.2022 r.

  eTwinning: Tajemnice zimowego lasu

  Nauczycieli pracujących w klasach I-III szkoły podstawowej zapraszamy na listopadowe seminarium online 14, 16 i 17 listopada 2022 r. o godz. 17:30.