Języki obce w szkolnictwie średnim

treść strony

Przegląd egzaminów krajowych w Europie 2014/15

seria wydawnicza

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

64

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-92-9492-156-7

W Europie panuje przekonanie o istotnym znaczeniu nauczania języków obcych w szkole i poza nią oraz o ważnej roli, jaką odgrywa ewaluacja w podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się języków obcych. Pojawienie się tych zagadnień na agendzie politycznej UE doprowadziło do przygotowania niniejszego raportu przez sieć Eurydice.

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2015). Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests inEurope –2014/15. (Języki obce w szkolnictwie średnim. Przegląd egzaminów krajowych w Europie –2014/15). Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii