Mobility Scoreboard: Higher education background report – 2022/2023

treść strony

Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą 2022/23

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

88

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-167-0

Doświadczenie międzynarodowej mobilności w trakcie studiów wyższych stanowi ważny element w życiu wielu młodych ludzi. Pomimo niewątpliwych korzyści jakie wnosi mobilność osób uczących się, oraz coraz większych możliwości organizowania takich wyjazdów, drogę do swobodnego przepływu studentów, badaczy i stażystów nadal utrudnia szereg przeszkód.

Celem cyklicznie redagowanego raportu - tablicy wyników mobilności studentów - jest monitorowanie postępów poczynionych przez kraje europejskie w zakresie wspierania międzynarodowej mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym i usuwania przeszkód w tym zakresie.

Opracowanie zawiera zaktualizowane informacje na temat sześciu wskaźników tablicy wyników w zakresie informacji i poradnictwa, nauki języka obcego, możliwości przenoszenia stypendiów i pożyczek, wsparcia dla osób uczących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, uznawania efektów uczenia się za pomocą europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) oraz uznawania kwalifikacji. Wskaźniki te są również dostępne w formie wizualnej na stronie internetowej tablicy wyników mobilności.

Raport opiera się na danych jakościowych zebranych przez sieć Eurydice za rok akademicki 2022/2023. Uwzględniono w nim dane z wszystkich 27 państw członkowskich UE, a także Albanii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Czarnogóry, Macedonii Północnej Norwegii, Serbii i Turcji.

Czytaj pozostałe z tej serii