Tablica wyników mobilności studentów

treść strony

Uwarunkowania studiowania za granicą 2018/19

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

116

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-66515-48-2

Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:

  1. dostęp do informacji i poradnictwo,
  2. przygotowanie językowe,
  3. kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
  4. wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
  5. uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.

Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.

Tłumaczenie publikacji: Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2020. Mobility Scoreboard: Higher Education Background
Report – 2018/19
Eurydice Report. (Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania
studiowania za granicą
– 2018/19 Raport Eurydice). Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.

Czytaj pozostałe z tej serii