Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny

treść strony

Raport Eurydice

seria wydawnicza

rok wydania

2016

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

138

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-92-9492-153-6

W publikacji przeanalizowano zależności między oficjalnymi zapisami regulującymi zawód nauczyciela a praktycznym wymiarem wykonywania tego zawodu i jego odbiorem społecznym. Raport zasadza się na wtórnej analizie danych z Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się (TALIS, 2013 r.), jak również na danych Eurydice i Eurostatu/UOE. Przedstawiono tu ilościowe i jakościowe informacje z wielu źródeł, jak również dane faktograficzne, opinie nauczycieli oraz treści dokumentów i regulacji prawnych w zakresie edukacji.

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions,and Policies. (Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii