Sprawdź, co dla Ciebie mamy!

treść strony

Wybierz
filtr:

albo wpisz
frazę:

 • Zalety zdalnego zarządzania projektem

  Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?

 • Narzędzia pracy zdalnej

  Komunikacja projektowa czy nauczanie online wydają się niemożliwe bez narzędzi cyfrowych. A Państwo bez jakich narzędzi elektronicznych nie mogą się obejść w swojej pracy? Ankieta na ten temat poniżej.

  • logo1
  • logo

  Konkurs European Language Label
  – najlepsi w edukacji języków obcych

  European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
  • logo1
  • logo

  Prześlij najlepsze zdjęcia ze swojego projektu i wygraj nagrody w Selfie+

  Zaprezentuj swoje najlepsze zdjęcia z wyjazdów w ramach programów FRSE i zdobądź nagrody! Eksperci FRSE wybiorą zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu. Wybierz jedno zdjęcie z projektu, aby pochwalić się swoimi dokonaniami i upowszechniać wyniki pracy nad projektem.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje – upowszechnianie rezultatów i promocja dobrych praktyk

  Uczestniczysz w programach FRSE? Zgłoś swój projekt i zostań doceniony za rezultaty działań edukacyjnych. Wypromuj projekt oraz swoją instytucję. Konkurs wyłania najbardziej wartościowe, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projekty dofinansowywane z programów zarządzanych przez FRSE.
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspirator – inspiruj, edukuj, motywuj

  Byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych? Zdobyłeś nowe kwalifikacje? Zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności, by zachęcać innych do działania? To dla Ciebie jest nasz konkurs! Zgłoś się – możesz zdobyć tytuł EDUinspiratora!
  • logo1
  • logo

  Konkurs EDUinspiracje Media – najlepszy materiał dziennikarski dotyczący edukacji

  Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne i wykazujesz się kreatywnością, zapraszamy do konkursu EDUinspracje Media! Konkurs adresowany jest do dziennikarzy, którzy w sposób przystępny oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami FRSE.
  • logo1
  • logo

  Bieg Erasmusa – weź udział w biegu i dołącz do charytatywnej akcji!

  Bieg na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od roku 2020 rozgrywany jest w formie rywalizacji zdalnej czteroosobowych drużyn sztafetowych.
  • logo1
  • logo

  Nasz projekt eTwinning – dołącz do najlepszych z europejskich nauczycieli

  Jesteś nauczycielem, dyrektorem, bibliotekarzem lub pracownikiem pedagogicznym i prowadzisz projekt w eTwinning? Zgłoś swój projekt do konkursu w jednej z pięciu kategorii: edukacja włączająca i wyrównywanie szans edukacyjnych, edukacja medialna, synergia eTwinning–Erasmus+, projekt ambasadora eTwinning oraz debiut.
  • logo1
  • logo

  Konkurs Monografie – Twoja publikacja
  w Serii naukowej Wydawnictwa FRSE

  Zgłoś swój tekst do FRSE! Najwyżej ocenione prace zostaną zrecenzowane przez ekspertów i wydane w Serii naukowej Wydawnictwa FRSE. Zwycięskie prace przetłumaczymy także na język angielski i wypromujemy podczas wydarzeń. Dzięki temu o wynikach Twoich prac usłyszy szerokie grono odbiorców!
  • logo1
  • logo

  Konkursy europejskie eTwinning

  Główna kategoria konkursu Europejskie nagrody eTwinning każdego roku fundowana jest przez Komisję Europejską w czterech kategoriach w podziale według wieku uczniów. Obok kategorii głównej w konkursie co roku ogłaszanych jest także kilka specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje.
  • logo1
  • logo

  Konkursy umiejętności zawodowych
  WorldSkills / EuroSkills

  WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej.
  • logo1
  • logo

  Europejska nagroda za innowacyjność
  w nauczaniu

  Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się projektom E+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. Służy uhonorowaniu najlepszych praktyk dydaktycznych wypracowanych przez nauczycieli.

Finansowanie projektów

 • Erasmus+

  Edukacja szkolna
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Twoja szkoła
  w partnerstwie z Europą

  Współpracujesz z placówkami lub władzami regionalnymi w Europie. Realizujesz projekty dobrych praktyk, gdzie wymieniasz się metodami pracy, lub projekty innowacji, tworząc nowe rozwiązania w nauczaniu.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Uczniowie na zagranicznych praktykach

  Uczniowie zawodu zdobywają doświadczenie w przedsiębiorstwach w całej Europie. Oznacza to idealny wstęp do pracy w zawodzie dla młodych osób, a dla Twojej szkoły prestiż i trwałe kontakty międzynarodowe.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Zagraniczne wyjazdy doskonalenia kadry

  Poznajesz nowe metody nauczania i nawiązujesz cenne międzynarodowe kontakty. Możesz wyjechać na praktyki, obserwację pracy i szkolenia – oferta dla nauczycieli, opiekunów praktyk, doradców zawodowych i innych.
 • Erasmus+

  Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Rozwój instytucji kształcenia zawodowego

  Wprowadzasz innowacje i wymieniasz dobre praktyki poprzez zawiązanie partnerstwa z podobną instytucją z UE. Poprawiasz metody nauczania, inicjujesz nowatorskie pomysły, tworzysz sieć współpracy rozwiązań, praktyk i metod.
 • Erasmus+

  Sport
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Międzynarodowe partnerstwa
  w dziedzinie sportu

  Erasmus+ Sport wspiera projekty współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, włączania społecznego i walki z dyskryminacją.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Sojusze na rzecz edukacji
  i przedsiębiorstw

  Wielostronne projekty, których celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Działania Jean Monnet

  Działania Jean Monnet
  – nauczanie i badania

  Studia (nauczanie) i badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej, które służą propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości oraz uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie.
 • Erasmus+

  Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Budowanie potencjału
  w szkolnictwie wyższym

  Akcja wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach organizacji z obszaru szkolnictwa wyższego. Składa się z trzech części: wspierania dostępu do współpracy, partnerstw na rzecz transformacji i projektów dotyczących reform strukturalnych.
 • Erasmus+

  Edukacja dorosłych
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Edukacja przez całe życie

  Jako osoba z kadry wyjedziesz na szkolenia, obserwację pracy lub prowadzenie zajęć. Od nowej perspektywy w 2021 roku możesz też zaoferować wyjazdy osobom dorosłym uczącym się w Twojej instytucji!
 • Erasmus+

  Edukacja dorosłych
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Rozwiń metody
  pracy z dorosłymi

  Współpracujesz z edukatorami osób dorosłych z Europy poprzez nawiązanie partnerstw z ich organizacjami. Razem wypracujecie nowe metody i sposoby pracy z dorosłymi. Wspólnie rozwiniecie potencjał swoich instytucji.
 • MEiN

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

  Stwórz branżowe centrum umiejętności

  Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Platformy współpracy

 • eTwinning

  Europejska społeczność szkół, uczniów i nauczycieli

  eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający szkołom z 44 krajów nowoczesną i bezpieczną współpracę online z wykorzystaniem najnowszych technologii. Program oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań pracy z uczniami.
 • EPALE

  Społeczność ekspertów edukacji dorosłych

  Platforma EPALE to europejska, wielojęzyczna społeczność praktyków zajmujących się edukacją dorosłych. Miejsce, w którym m.in. edukatorzy, trenerzy, nauczyciele ze szkół dla dorosłych i badacze mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.
 • Regionalne Punkty Informacyjne

  Poznaj nowe Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

  Regionalne Punkty Informacyjne to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające edukacyjne programy i inicjatywy Unii Europejskiej, w szczególności: Erasmus+, EKS, PO WER, Program Edukacja i eTwinning.
 • Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB

  Centrum Innowacji Programu Erasmus+

  Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.
 • Wydawnictwo FRSE

  Zgłoś temat korespondentowi FRSE

  W ramach projektu „Mobilni Korespondenci FRSE” nawiązaliśmy współpracę z 18 dziennikarzami w całej Polsce. Przygotowane przez nich reportaże, wywiady, relacje z regionalnych konferencji tematycznych FRSE i innych wydarzeń publikowane są na łamach kwartalnika „Europa dla Aktywnych” i w fundacyjnych serwisach internetowych.
 • SALTO

  Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu

  Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA zajmuje się wsparciem europejskich programów młodzieżowych w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) i w Rosji.
 • TCA

  TCA – Training and Cooperation Activities

  Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA)

  Szkolenia międzynarodowe TCA realizowane są we wszystkich sektorach programu Erasmus+, obejmują także wydarzenia międzysektorowe.
 • Erasmus+

  Online Language Support (OLS)

  Wsparcie językowe online

  System OLS wspomaga w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby uczestnicy mogli w pełni wykorzystać potencjał mobilności.
 • Selfie+

  Podziel się zdjęciami z projektu

  Platforma Selfie+ to miejsce stworzone dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych.
 • Eurodesk

  Załóż punkt Eurodesk

  Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działająca w 33 krajach Europy. W jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski.
 • Eurydice

  Narzędzie Komisji Europejskiej

  Sieć informacji o systemach edukacji w Europie

  Sieć Eurydice publikuje raporty porównawcze oraz informacje krajowe dotyczące systemów edukacji, tworzy raporty tematyczne, aktualizuje co roku opracowania z serii „Fakty i Liczby” oraz szczegółowe krajowe opisy systemów edukacji.
 • Program Wspierania Pamięci Narodowej

  Seria „Pamięć i Tożsamość”

  Projekt edukacyjny poświęcony historii obywateli polskich w KL Auschwitz oraz projekt edukacyjny poświęcony byłym niemieckim nazistowskim obozom Gusen i Ravensbrück.

Wydarzenia i szkolenia

 • Erasmus+ InnHUB

  10.10.2023 r.

  Możliwości Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza przedstawicieli uczelni, szkół, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, samorządów oraz związków i klubów sportowych do udziału w spotkaniu informacyjnym dla województwa lubuskiego nt. oferty sektorów Erasmus+ i możliwości finansowania projektów międzynarodowych.

 • Erasmus+

  05.10.2023 r.

  Webinar: Jak uzyskać akredytację w sektorze Edukacja dorosłych Erasmus+?

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza organizacje zainteresowane złożeniem wniosku o akredytację w sektorze Edukacja dorosłych (KA120) na webinarium, które odbędzie się 5 października (czwartek) w godz. 14:00-16:00.

 • Komisja Europejska

  26.09.2023 r.

  Konferencja online: Europejski Dzień Języków 2023

  Zapraszamy na międzynarodową konferencję online „Teaching language skills at the heart of the European Education Area” organizowaną przez Komisję Europejską z okazji Europejskiego Dnia Języków 2023.

 • Regionalne Punkty Informacyjne

  27.09.2023 r.

  RPI Opole. Akredytacja Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1

  Kuratorium Oświaty w Opolu (Regionalny Punkt Informacyjny NA) serdecznie zaprasza na webinarium poświęcone Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna – Akcja 1, które odbędzie się 27 września 2023 r.

 • Erasmus+

  02.10.2023 r.

  Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1: warsztaty w Warszawie

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce prawidłowego formułowania celów i mierzenia poziomu ich realizacji, które odbędą się w Warszawie w dwóch terminach do wyboru: 29.09.2023 lub 2.10.2023.

 • Erasmus+

  29.09.2023 r.

  Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1: warsztaty w Warszawie

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce prawidłowego formułowania celów i mierzenia poziomu ich realizacji, które odbędą się w Warszawie w dwóch terminach do wyboru: 29.09.2023 lub 2.10.2023.

 • Erasmus+

  12.09.2023 r.

  Webinarium Erasmus+ Sport: Mobilność kadry sportowej oraz współpraca instytucji

  Zapraszamy na szkolenie online dla klubów, organizacji i instytucji planujących aplikować o grant programu Erasmus+ Sport na realizację projektów w zakresie mobilności kadry sportowej lub działań centralnych: dużych i małych partnerstw współpracy, imprez sportowych i budowania potencjału.

 • Erasmus+

  05.09.2023 r.

  Webinarium: Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2, Partnerstwa na małą skalę

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na webinarium dotyczące oferty programu Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwa na małą skalę, które odbędzie się 5 września 2023 r.

 • KPO-BCU

  31.08.2023 r.

  Spotkanie informacyjne online: BCU, III nabór

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie online 31 sierpnia 2023 r. dotyczące III naboru (uzupełniającego) w ramach konkursu pn. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

 • Erasmus+

  26.09.2023 r.

  Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1: szkolenie informacyjno-promocyjne – Bory Tucholskie (woj. pomorskie)

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza przedstawicieli szkół, przedszkoli, ale też organów prowadzących na szkolenie dotyczące oferty programu Erasmus+, Akcja 1, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, które odbędzie się w Borach Tucholskich w okolicach Chojnic (województwo pomorskie) w dniach 26-27 września 2023 r.

 • Erasmus+

  30.08.2023 r.

  Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1: szkolenie informacyjno-promocyjne

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza przedstawicieli szkół, przedszkoli, ale też organów prowadzących na szkolenie dotyczące oferty programu Erasmus+, Akcja 1, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Odbędzie się ono w miejscowości Zduny-Perzyce na pograniczu województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w dniach 30-31 sierpnia 2023 r.

 • TCA

  31.07.2023 r.

  Skills Challenge Summer Camp: międzynarodowe szkolenie w Łodzi

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowym szkoleniu TCA „Skills Challenge Summer Camp”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 31 lipca – 5 sierpnia 2023 r.

 • eTwinning

  28.09.2023 r.

  eTwinning: międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego w Bratysławie

  Zachęcamy do zgłaszania się na stacjonarne wydarzenie „Advancing learning and innovation with future-proof skills”, które odbędzie się w Bratysławie w dniach 28-30 września 2023 r.

 • FRSE

  07.09.2023 r.

  VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

  7 września – podczas EuroSkills Gdańsk 2023 – o godzinie 10:00 w Polsat Prus Arena Gdańsk odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego.

 • Erasmus+ InnHUB

  05.07.2023 r.

  Erasmus+ Młodzież i Sport – spotkanie w Opolu

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. oferty sektora Erasmus+ Młodzież oraz sektora Erasmus+ Sport w ramach konkursu 2023.

 • Erasmus+ InnHUB

  06.07.2023 r.

  Erasmus+ Młodzież i Sport – spotkanie we Wrocławiu

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. oferty sektora Erasmus+ Młodzież oraz sektora Erasmus+ Sport w ramach konkursu 2023.

 • Erasmus+ InnHUB

  29.06.2023 r.

  Łódź. Erasmus+ Młodzież i Sport – spotkanie informacyjne

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. oferty sektora Erasmus+ Młodzież oraz sektora Erasmus+ Sport w ramach konkursu 2023.

 • Erasmus+ InnHUB

  20.06.2023 r.

  Opole. Spotkanie informacyjne: szkolnictwo wyższe

  Serdecznie zapraszamy do Opola na spotkanie informacyjne dla szkolnictwa wyższego dotyczące oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023. Wydarzenie organizowane jest przez Erasmus+ InnHUB Opole we współpracy z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim.

 • Erasmus+ InnHUB

  19.06.2023 r.

  Wrocław. Spotkanie informacyjne: szkolnictwo wyższe

  Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na spotkanie informacyjne dla szkolnictwa wyższego nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023. Wydarzenie realizowane jest przez Erasmus+ InnHUB Wrocław we współpracy z Politechniką Wrocławską.

 • eTwinning

  06.07.2023 r.

  Międzynarodowe seminarium: Mental and emotional well-being

  Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na stacjonarne wydarzenie z serii „Summer Educator Retreat”, które odbędzie się w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim (woj. mazowieckie) w dniach 6-9 lipca 2023 r.