Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2014

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

76

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-64032-37-0

Wychowanie fizyczne w szkole przyczynia się nie tylko do podnoszenia sprawności i zachowania zdrowia uczniów, ale również kształtuje ich podejście do aktywności fizycznej w całym późniejszym życiu. Ponadto na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę, które mogą wykorzystać w innych życiowych sytuacjach takie jak np. umiejętność pracy w zespole, znajomość zasad fair play, szacunek dla rywala czy postępowanie według tzw. „reguł gry”.
Ze względu na fakt, że wychowanie fizyczne niesie ze sobą tak wiele korzyści stało się ono przedmiotem zainteresowania na poziomie europejskim, a Traktat Lizboński z 2009 r. stworzył podstawę prawną dla działań promujących sport w Europie.
W odpowiedzi na to zainteresowanie sieć Eurydice opracowała raport zatytułowany „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie”. Raport można postrzegać jako jedną z pierwszych prób ze strony Komisji Europejskiej zidentyfikowania słabych i mocnych stron wychowania fizycznego w szkołach w krajach Europy.

Tłumaczenie publikacji: Physical Education and Sport at School in Europe

Cytowanie: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2013. Physical Education and Sport at School in Europe. (Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie), Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii